שישה צעדים לגמילה נכונה מחיתולים, שלא תצלק את הילד